Thị trường trực tiếp về gạch men & thiết bị vệ sinh đầu tiên trên thế giới. Tileswale Playstore Tải xuống trên Google Play    Tileswale App Store Tải xuống trên App Store

15 Sản phẩm được tìm thấy

Chi tiết sản xuất

tên sản phẩm Kích thước
Viền & gạch trang trí 600 x 900 mm (24 x 36 inch)
Viền & gạch trang trí 1200 x 1800 mm (48 x 72 inch) (4 x 6 Ft)
Gạch áp phích 600 x 900 mm (24 x 36 inch)
Gạch áp phích 600 x 1200 mm (24 x 48 inch)
Cistern & chỗ ngồi
  • Các nhà sản xuất gạch
  • Nhà cung cấp gạch
  • Nhà xuất khẩu gạch
  • Công ty gạch ốp lát
  • Cửa hàng gạch
  • Cửa hàng ngói
  • Phòng trưng bày gạch
Company Image

Jayesh Bhai

Tiles Art

Morbi,
Dist: (Morbi,Gujarat)

Danh sách miễn phí

Lọc Sản phẩm