Tileswale Loader

Thị trường trực tiếp về gạch men & thiết bị vệ sinh đầu tiên trên thế giới. Tileswale Playstore Tải xuống trên Google Play    Tileswale App Store Tải xuống trên App Store

Chính sách hoàn lại tiền

  • TilesWale là trung gian giữa người mua gạch và nhà cung cấp / nhà sản xuất. Chúng tôi không tham gia vào quá trình vận chuyển.
  • Người mua và nhà cung cấp phải thảo luận trước về phương thức vận chuyển, chi phí và các điều khoản khác trước khi tiến hành giao dịch.
  • TilesWale sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc vận chuyển hoặc xảy ra hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển cho người mua. Sau khi bạn thực hiện thanh toán, chúng tôi không đảm bảo sẽ hoàn lại tiền. Nó dựa trên chính sách của nhà sản xuất gạch.
  • Việc hủy bỏ và hoàn lại tiền chỉ có thể thực hiện được nếu cả hai bên (nhà cung cấp và người mua) đồng ý với điều đó. Nếu người mua nhận được hàng hóa bị hư hỏng hoặc bị lỗi và nhà cung cấp đồng ý trả lại và hoàn lại tiền, người mua phải giao hàng trong tình trạng ban đầu.
Danh sách miễn phí
+

+ Buy / Sell