Thị trường trực tiếp về gạch men & thiết bị vệ sinh đầu tiên trên thế giới. Tileswale Playstore Tải xuống trên Google Play    Tileswale App Store Tải xuống trên App Store

Chi tiết sản xuất

tên sản phẩm Kích thước
Viền & gạch trang trí 24 x 4 inch
Viền & gạch trang trí 24 x 3 inch
Viền & gạch trang trí 24 x 2,5 inch
Viền & gạch trang trí 24 x 2 inch
Viền & gạch trang trí 24 x 1 inch
Viền & gạch trang trí 18 x 3 inch
Viền & gạch trang trí 10 x 3 inch
Viền & gạch trang trí 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Viền & gạch trang trí 300 x 450 mm (12 x 18 inch)
Viền & gạch trang trí 300 x 600 mm (12 x 24 inch)
Bước và Riser / Strips 200 x 900 mm (08 x 36 inch)
Bước và Riser / Strips 300 x 900 mm (12 x 36 inch)
Bước và Riser / Strips 200 x 1000 mm (08 x 40 inch)
Bước và Riser / Strips 300 x 1000 mm (12 x 40 inch)
Bước và Riser / Strips 200 x 1200 mm (08 x 48 inch)
Bước và Riser / Strips 300 x 1200 mm (12 x 48 inch)
Viền & gạch trang trí 800 x 1200 mm (32 x 48 inch)
  • Các nhà sản xuất gạch
  • Nhà cung cấp gạch
  • Nhà xuất khẩu gạch
  • Công ty gạch ốp lát
  • Cửa hàng gạch
  • Cửa hàng ngói
  • Phòng trưng bày gạch
Company Image

Marketing

Company Image

Mr. Sanjay

Nexa Decorative Tiles

8-A, NH 27, Near Uma Motors Gerej, GIDC Rafaleshwar, Rafaleshwar, Jambudiya, Gujarat 363642,
Dist: (Morbi,Gujarat)

Danh sách miễn phí

Lọc Sản phẩm