Thị trường trực tiếp về gạch men & thiết bị vệ sinh đầu tiên trên thế giới. Tileswale Playstore Tải xuống trên Google Play    Tileswale App Store Tải xuống trên App Store

15 Sản phẩm được tìm thấy

Chi tiết sản xuất

tên sản phẩm Kích thước
Viền & gạch trang trí 24 x 3 inch
Viền & gạch trang trí 24 x 1 inch
Viền & gạch trang trí 24 x 4 inch
Viền & gạch trang trí 10 x 3 inch
Viền & gạch trang trí 600 x 1200 mm (24 x 48 inch)
Viền & gạch trang trí 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Viền & gạch trang trí 600 x 900 mm (24 x 36 inch)
Bước và Riser / Strips 200 x 900 mm (08 x 36 inch)
Bước và Riser / Strips 300 x 900 mm (12 x 36 inch)
Bước và Riser / Strips 200 x 1200 mm (08 x 48 inch)
Bước và Riser / Strips 300 x 1200 mm (12 x 48 inch)
Viền & gạch trang trí 24 x 2 inch
Viền & gạch trang trí 24 x 2,5 inch
Viền & gạch trang trí 300 x 450 mm (12 x 18 inch)
Viền & gạch trang trí 300 x 600 mm (12 x 24 inch)
Viền & gạch trang trí 800 x 1200 mm (32 x 48 inch)
Gạch áp phích 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Gạch áp phích 600 x 1200 mm (24 x 48 inch)
Gạch áp phích 300 x 450 mm (12 x 18 inch)
Gạch áp phích 300 x 600 mm (12 x 24 inch)
Bước và Riser / Strips 200 x 1000 mm (08 x 40 inch)
Bước và Riser / Strips 300 x 1000 mm (12 x 40 inch)
Gạch áp phích 600 x 900 mm (24 x 36 inch)
  • Các nhà sản xuất gạch
  • Nhà cung cấp gạch
  • Nhà xuất khẩu gạch
  • Công ty gạch ốp lát
  • Cửa hàng gạch
  • Cửa hàng ngói
  • Phòng trưng bày gạch

Plan God Picture

Gạch áp phích
300 x 450 mm (12 x 18 inch)...

Digital Boder

Viền & gạch trang trí
600 x 1200 mm (24 x 48 inch...

Step& Riser

Bước và Riser / Strips
300 x 900 mm (12 x 36 inch)...

Golden Silver Border

Viền & gạch trang trí
24 x 4 inch, 24 x 2 inch, 2...

Golden Silver Highlighters

Viền & gạch trang trí
300 x 600 mm (12 x 24 inch)

12x18 Digital Gat Poster

Gạch áp phích
300 x 450 mm (12 x 18 inch)

2x2 Poster

Gạch áp phích
600 x 600 mm (24 x 24 inch)

2x3 Poster

Gạch áp phích
600 x 900 mm (24 x 36 inch)

2x4 Poster

Gạch áp phích
600 x 1200 mm (24 x 48 inch)

2x4HighGloss Glitter Poster

Gạch áp phích
600 x 1200 mm (24 x 48 inch)
Company Image

Ashish Patel

Company Image

Bhavesh Patel

Art Decorative Tiles

C/o Shital Pottery, 8-a National Highway, Sartanpar Road, Makansar, Gujarat 363642,
Dist: (Morbi,Gujarat)

Danh sách miễn phí

Lọc Sản phẩm