Thị trường trực tiếp về gạch men & thiết bị vệ sinh đầu tiên trên thế giới. Tileswale Playstore Tải xuống trên Google Play    Tileswale App Store Tải xuống trên App Store

Chi tiết sản xuất

tên sản phẩm Kích thước
Bước và Riser / Strips 200 x 1200 mm (08 x 48 inch)
Bước và Riser / Strips 300 x 1200 mm (12 x 48 inch)
Bước và Riser / Strips 300 x 900 mm (12 x 36 inch)
Bước và Riser / Strips 200 x 900 mm (08 x 36 inch)
Bước và Riser / Strips 300 x 1000 mm (12 x 40 inch)
Viền & gạch trang trí 24 x 4 inch
  • Các nhà sản xuất gạch
  • Nhà cung cấp gạch
  • Nhà xuất khẩu gạch
  • Công ty gạch ốp lát
  • Cửa hàng gạch
  • Cửa hàng ngói
  • Phòng trưng bày gạch
Company Image

Amit Patel

Managing Director

Company Image

Avenue Decor

Company Image

Avenue Ceramica India

Avenue Group

B/H. Iscon Tiles Zone, Paneli Road, Near Dariyalal Hotel, Morbi - 363642. (Guj.) India,
Dist: Morbi (Morbi,Gujarat)

Danh sách miễn phí

Lọc Sản phẩm