Thị trường trực tiếp về gạch men & thiết bị vệ sinh đầu tiên trên thế giới. Tileswale Playstore Tải xuống trên Google Play    Tileswale App Store Tải xuống trên App Store

Lab Sink 4018

Lưu vực truy cập

Đơn vị trên mỗi hộp

1

Màu sắc

xám

Loại bán hàng

Thường xuyên

Kiểu lưu vực truy cập

24 X 18 X 10Aaru Sanitary Ware

Morbi, Gujarat


Để biết thêm chi tiết về sản phẩm

Những sảm phẩm tương tựSản phẩm tương tự của Aaru Sanitary WareDanh sách miễn phí

+ Buy / Sell