Thị trường trực tiếp về gạch men & thiết bị vệ sinh đầu tiên trên thế giới. Tileswale Playstore Tải xuống trên Google Play    Tileswale App Store Tải xuống trên App Store

Chi tiết sản xuất

tên sản phẩm Kích thước
Gạch được tráng men kép 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
  • Các nhà sản xuất gạch
  • Nhà cung cấp gạch
  • Nhà xuất khẩu gạch
  • Công ty gạch ốp lát
  • Cửa hàng gạch
  • Cửa hàng ngói
  • Phòng trưng bày gạch

Simpera-DC

Gạch được tráng men kép
600 x 600 mm (24 x 24 inch)

Simpera-DC1

Gạch được tráng men kép
600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Company Image

Office

Marketing

Company Image

Sadanand

Marketing

Company Image

Nitinbhai

Marketing

Company Image

Parixit

Simpera Tiles

8-A, National Highway, Old Ghutu Road,
Ta: Halvad Road,
Dist: Morbi (Morbi,Gujarat)

Danh sách miễn phí

Lọc Sản phẩm