Thị trường trực tiếp về gạch men & thiết bị vệ sinh đầu tiên trên thế giới. Tileswale Playstore Tải xuống trên Google Play    Tileswale App Store Tải xuống trên App Store

Chi tiết sản xuất

tên sản phẩm Kích thước
Tàu điện ngầm & Gạch khảm 100 x 200 mm (04 x 08 inch)
Tàu điện ngầm & Gạch khảm 100 x 300 mm (04 x 12 inch)
Tàu điện ngầm & Gạch khảm 100 x 400 mm (04 x 16 inch)
Tàu điện ngầm & Gạch khảm 200 x 200 mm (08 x 08 inch)
  • Các nhà sản xuất gạch
  • Nhà cung cấp gạch
  • Nhà xuất khẩu gạch
  • Công ty gạch ốp lát
  • Cửa hàng gạch
  • Cửa hàng ngói
  • Phòng trưng bày gạch
Company Image

Mr. Nilesh

Company Image

Rohit Patel

Crock Mosaic Industries

Talaviya-sanala Road, Bela Rangapar, Morbi - 363641,
Dist: (Morbi,Gujarat)

Danh sách miễn phí

Lọc Sản phẩm