Thị trường trực tiếp về gạch men & thiết bị vệ sinh đầu tiên trên thế giới. Tileswale Playstore Tải xuống trên Google Play    Tileswale App Store Tải xuống trên App Store

15 Sản phẩm được tìm thấy

Chi tiết sản xuất

tên sản phẩm Kích thước
Gạch ốp tường kỹ thuật số 300 x 450 mm (12 x 18 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 300 x 600 mm (12 x 24 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 200 x 600 mm (08 x 24 inch)
  • Các nhà sản xuất gạch
  • Nhà cung cấp gạch
  • Nhà xuất khẩu gạch
  • Công ty gạch ốp lát
  • Cửa hàng gạch
  • Cửa hàng ngói
  • Phòng trưng bày gạch

Glossy Series 1

Gạch ốp tường kỹ thuật số
300 x 450 mm (12 x 18 inch)

Glossy Series 2

Gạch ốp tường kỹ thuật số
300 x 450 mm (12 x 18 inch)
Company Image

Mr. Satyam

Axoli Tiles Pvt Ltd

Pavadiyari Canal, Jasmatgadh, Jetpar Road, Morbi-363642,
Ta: Jetpar road,
Dist: Morbi (Morbi,Gujarat)

Danh sách miễn phí

Lọc Sản phẩm