Thị trường trực tiếp về gạch men & thiết bị vệ sinh đầu tiên trên thế giới. Tileswale Playstore Tải xuống trên Google Play    Tileswale App Store Tải xuống trên App Store

Chi tiết sản xuất

tên sản phẩm Kích thước
Gạch cao độ sâu cao 300 x 450 mm (12 x 18 inch)
Gạch cao độ sâu cao 300 x 600 mm (12 x 24 inch)
  • Các nhà sản xuất gạch
  • Nhà cung cấp gạch
  • Nhà xuất khẩu gạch
  • Công ty gạch ốp lát
  • Cửa hàng gạch
  • Cửa hàng ngói
  • Phòng trưng bày gạch
Company Image

Pradip Patel

Marketing Director

Company Image

Tarun Patel

Marketing Director

Company Image

Chandrakant Patel

Production Operation

Astonia Ceramic Pvt Ltd

Khokhara Hanuman Road,
Ta: Bela-Rangapr (Jetpar Road),
Dist: Morbi (Morbi,Gujarat)

Danh sách miễn phí

Lọc Sản phẩm