Tileswale Loader

Thị trường trực tiếp về gạch men & thiết bị vệ sinh đầu tiên trên thế giới. Tileswale Playstore Tải xuống trên Google Play    Tileswale App Store Tải xuống trên App Store

15 Sản phẩm được tìm thấy

Chi tiết công ty

Nền tảng gạch men tốt nhất cho các nhà xuất khẩu, đại lý, nhà bán buôn, nhà sản xuất và nhà bán lẻ.

Chi tiết sản xuất

tên sản phẩm Kích thước
Gạch ốp tường kỹ thuật số 250 x 500 mm (10 x 20 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 400 x 800 mm (16 x 32 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 300 x 450 mm (12 x 18 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 300 x 600 mm (12 x 24 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 250 x 375 mm (10 x 15 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 200 x 300 mm (08 x 12 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 300 x 300 mm (12 x 12 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 250 x 250 mm (10 x 10 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 250 x 450 mm (10 x 18 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 250 x 600 mm (10 x 24 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 300 x 900 mm (12 x 36 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 250 x 750 mm (10 x 30 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 200 x 450 mm (08 x 18 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 250 x 350 mm (10 x 14 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 200 x 600 mm (08 x 24 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 250 x 400 mm (10 x 16 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 300 x 800 mm (12 x 32 inch)
Gạch ốp tường kỹ thuật số 375 x 750 mm (15 x 30 inch)
Gạch ốp tường thông thường 200 x 300 mm (08 x 12 inch)
Gạch ốp tường thông thường 300 x 300 mm (12 x 12 inch)
Tấm sứ 1200 x 2400 mm x 9 mm (48 x 96 inch) (4 X 8 Ft)
Gạch được tráng men kép 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Tấm sứ 1200 x 1200 mm (48 x 48 inch) (4 x 4 Ft)
Gạch được tráng men kép 605 x 605 mm (24 X 24 inch)
Gạch được tráng men kép 600 x 1200 mm (24 x 48 inch)
Gạch được tráng men kép 800 x 800 mm (32 x 32 inch)
Gạch được tráng men kép 800 x 1200 mm (32 x 48 inch)
Gạch được tráng men kép 1000 x 1000 mm (40 x 40 inch)
Tấm sứ 800 x 1600 mm (32 x 64 inch)
Gạch được tráng men kép 800 x 1500 mm (32 x 60 inch)
PGVT & GVT 400 x 800 mm (16 x 32 inch)
PGVT & GVT 300 x 600 mm (12 x 24 inch)
PGVT & GVT 300 x 900 mm (12 x 36 inch)
PGVT & GVT 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
PGVT & GVT 1200 x 1200 mm (48 x 48 inch) (4 x 4 Ft)
PGVT & GVT 605 x 605 mm (24 X 24 inch)
PGVT & GVT 600 x 1200 mm (24 x 48 inch)
PGVT & GVT 800 x 800 mm (32 x 32 inch)
PGVT & GVT 800 x 1200 mm (32 x 48 inch)
PGVT & GVT 1000 x 1000 mm (40 x 40 inch)
PGVT & GVT 800 x 1600 mm (32 x 64 inch)
PGVT & GVT 150 x 600 mm
PGVT & GVT 195 x 600 mm
PGVT & GVT 200 x 1200 mm (08 x 48 inch)
PGVT & GVT 400 x 400 mm (16 x 16 inch)
PGVT & GVT 300 x 1200 mm (12 x 48 inch)
PGVT & GVT 600 x 900 mm (24 x 36 inch)
PGVT & GVT 600 x 1000 mm (24 x 40 inch)
PGVT & GVT 400 x 1200 mm (16 x 48 inch)
PGVT & GVT 800 x 3000 mm (32 x 120 inch)
Gạch Nano Vitrified 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Gạch Nano Vitrified 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Gạch Nano Vitrified 800 x 800 mm (32 x 32 inch)
Gạch tráng men toàn thân 300 x 600 mm (12 x 24 inch)
Gạch tráng men toàn thân 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Gạch tráng men toàn thân 600 x 1200 mm (24 x 48 inch)
Tấm sứ 800 x 1600 mm (32 x 64 inch)
Gạch tráng men toàn thân 800 x 800 mm (32 x 32 inch)
Tấm sứ 800 x 3200 mm (32 x 128 inch)
Ô tô kỹ thuật số 300 x 600 mm (12 x 24 inch)
Ô tô kỹ thuật số 300 x 300 mm (12 x 12 inch)
Ô tô kỹ thuật số 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Ô tô kỹ thuật số 400 x 400 mm (16 x 16 inch)
Ô tô kỹ thuật số 398 x 398 mm (16 x 16 inch)
Ô tô kỹ thuật số 388 x 800 mm (16 x 32 inch)
Gạch đỗ xe (Đất nung màu ngà) 300 x 300 mm (12 x 12 inch)
Gạch đỗ xe (Đất nung màu ngà) 400 x 400 mm (16 x 16 inch)
Gạch đỗ xe (Đất nung màu ngà) 200 x 200 mm (08 x 08 inch)
Gạch sứ kỹ thuật số 300 x 300 mm (12 x 12 inch)
Gạch sứ kỹ thuật số 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Gạch sứ kỹ thuật số 600 x 1200 mm (24 x 48 inch)
Gạch sứ kỹ thuật số 200 x 1200 mm (08 x 48 inch)
Gạch sứ kỹ thuật số 400 x 400 mm (16 x 16 inch)
Gạch sứ kỹ thuật số 400 x 400 mm (16 x 16 inch)
Sàn (thân sứ) Gạch 300 x 300 mm (12 x 12 inch)
Sàn (thân sứ) Gạch 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Sàn (thân sứ) Gạch 400 x 400 mm (16 x 16 inch)
Sàn (thân sứ) Gạch 400 x 400 mm (16 x 16 inch)
Viền & gạch trang trí 300 x 450 mm (12 x 18 inch)
Viền & gạch trang trí 300 x 600 mm (12 x 24 inch)
Viền & gạch trang trí 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Viền & gạch trang trí 600 x 1200 mm (24 x 48 inch)
Viền & gạch trang trí 800 x 1200 mm (32 x 48 inch)
Viền & gạch trang trí 24 x 4 inch
Viền & gạch trang trí 24 x 3 inch
Viền & gạch trang trí 24 x 2 inch
Viền & gạch trang trí 24 x 2,5 inch
Viền & gạch trang trí 600 x 900 mm (24 x 36 inch)
Viền & gạch trang trí 24 x 1 inch
Viền & gạch trang trí 18 x 3 inch
Viền & gạch trang trí 12 x 3 inch
Viền & gạch trang trí 10 x 3 inch
Viền & gạch trang trí 24 x 6 inch
Bước và Riser / Strips 300 x 900 mm (12 x 36 inch)
Bước và Riser / Strips 200 x 1200 mm (08 x 48 inch)
Bước và Riser / Strips 300 x 1200 mm (12 x 48 inch)
Bước và Riser / Strips 150 x 1200 mm (06 x 48 inch)
Bước và Riser / Strips 150 x 900 mm (06 x 36 inch)
Bước và Riser / Strips 200 x 900 mm (08 x 36 inch)
Bước và Riser / Strips 300 x 1000 mm (12 x 40 inch)
Bước và Riser / Strips 200 x 1000 mm (08 x 40 inch)
Tấm sứ 1200 x 2400 mm x 9 mm (48 x 96 inch) (4 X 8 Ft)
PGVT & GVT 600 x 600 mm (24 x 24 inch)
Tấm sứ 1200 x 1200 mm (48 x 48 inch) (4 x 4 Ft)
Tấm sứ 600 x 1200 mm (24 x 48 inch)
Tấm sứ 800 x 800 mm (32 x 32 inch)
Tấm sứ 800 x 1600 mm (32 x 64 inch)
Tấm sứ 900 x 1800 mm (36 x 72 inch)
Tấm sứ 1800 mm x 2400 mm (76 x 96 inch)
Tấm sứ 1200 x 3600 mm (36 x144 inch)
Tấm sứ 800 X 2400 mm x 15 mm (32 x 96 inch)
Tấm sứ 720 x 720 mm
Tấm sứ 720 x 1440 mm
Tấm sứ 800 x 2600 mm (32 x 104 inch)
Tàu điện ngầm & Gạch khảm 300 x 300 mm (12 x 12 inch)
Tàu điện ngầm & Gạch khảm 108 x 108 mm
Tàu điện ngầm & Gạch khảm 150 x 150 mm (06 x 06 inch)
Tàu điện ngầm & Gạch khảm 100 x 200 mm (04 x 08 inch)
Tàu điện ngầm & Gạch khảm 200 x 200 mm (08 x 08 inch)
Tàu điện ngầm & Gạch khảm 100 x 300 mm (04 x 12 inch)
Tàu điện ngầm & Gạch khảm 100 x 400 mm (04 x 16 inch)
Tàu điện ngầm & Gạch khảm 75 x 300 mm
Đá granit, đá & thạch anh 1200 x 2400 mm x 9 mm (48 x 96 inch) (4 X 8 Ft)
Đá granit, đá & thạch anh Bất cứ kích thước nào
Đá granit, đá & thạch anh 800 X 2400 mm x 15 mm (32 x 96 inch)
Ván gỗ 200 x 600 mm (08 x 24 inch)
Ván gỗ 200 x 1200 mm (08 x 48 inch)
Ván gỗ 300 x 1200 mm (12 x 48 inch)
Gạch cao độ sâu cao 300 x 450 mm (12 x 18 inch)
Gạch cao độ sâu cao 300 x 600 mm (12 x 24 inch)
Gạch cao độ sâu cao 250 x 375 mm (10 x 15 inch)
Gạch cao độ sâu cao 200 x 300 mm (08 x 12 inch)
Gạch cao độ sâu cao 200 x 600 mm (08 x 24 inch)
Gạch ốp tường có độ bóng cao 300 x 450 mm (12 x 18 inch)
Gạch ốp tường có độ bóng cao 300 x 600 mm (12 x 24 inch)
Gạch ốp tường có độ bóng cao 250 x 375 mm (10 x 15 inch)
Gạch ốp tường có độ bóng cao 300 x 300 mm (12 x 12 inch)
Chậu bếp thạch anh
Vận tải trong nước
Gạch lát sàn thông thường (Mái mát) 300 x 300 mm (12 x 12 inch)
Kho vệ sinh
Vòi
Chất kết dính & hóa chất
  • Các nhà sản xuất gạch
  • Nhà cung cấp gạch
  • Nhà xuất khẩu gạch
  • Công ty gạch ốp lát
  • Cửa hàng gạch
  • Cửa hàng ngói
  • Phòng trưng bày gạch
Company Image

Pratik Kundariya

Marketing Department

Company Image

TW Denish

TW sales Team

Company Image

Piyush Patel

Technical Department

Company Image

Bdm | Tilesview

Company Image

Tiles Wale

TW sales Team

Company Image

Tw Marketing

Company Image

Tiles Wale

Company Image

Customer Care

Company Image

Devyani Chauhan

Company Image

Tw JIgnesh

Company Image

Krupali Tileswale

Company Image

Tw Viraj Tank

Company Image

Tw Tester

Company Image

Anand Bhoraniya

Company Image

Gautam G

Company Image

Twraju Shingadiy

Company Image

Devang Trivedi

Company Image

Tilesview Marketing

Company Image

Tw Bhavisha Sudra

Company Image

Sunny Trivedi

Company Image

Tw Sunny Trivedi

Company Image

Tw Viraj Tank Ios

Company Image

Nithin Thomas

Company Image

Parth

Company Image

Tw Akhil Sidhdhapura

Company Image

Payal Ahir

Company Image

Chirag Purohit

Company Image

Tw Avani

Company Image

Test Tileswale

Danh sách miễn phí

Lọc Sản phẩm